Showroom, gian hàng là cơ hội cho doanh nghiệp đưa sản phẩm dịch vụ trực tiếp tới khách hàng.

Thiết kế gian hàng, showroom giúp khách hàng ấn tượng, khác biệt có thể gia tăng cơ hội quảng bá sản phẩm dịch vụ của công ty đến người dùng cũng như đối tác.

Đặc biệt, trong thế giới phẳng, việc tham gia các hội chợ, triển lãm đòi hỏi các doanh nghiệp có gian hàng, showroom chuyên nghiệp càng trở nên cấp thiết.

Tiêu chuẩn của  gian hàng/ showroom

Với hội chợ triển lãm, kích thước 1 gian tiêu chuẩn thường là 3*3m và một số tuỳ chỉnh kích thước khác tuỳ theo chương trình hội chợ

Với showroom giới thiệu sản phẩm, khó có kích thước nào là tiêu chuẩn, kích thước phụ thuộc vào sản phẩm, yêu cầu của thương hiệu, công ty đặt ra.

cơ hội cho doanh nghiệp đưa sản phẩm dịch vụ trực tiếp tới khách hàng

thiết kế cho lĩnh vực 

CAFE SÁCH

Xem thêm

MỸ PHẨM

Xem thêm

NHẬN DIỆN KHÁCH HÀNG

Xem thêm

CỬA HÀNG ĐIỆN THOẠI

Xem thêm

GẠCH LÁT NỀN

Xem thêm

CỦA HÀNG MÁY TÍNH

Xem thêm