Bất kể dự án nào cũng cần được trang bị nhận diện thương hiệu chuyên nghiệp tạo dựng uy tín, sự thu hút và hiệu quả theo đúng tiêu chí đã được đặt ra. Dự án bất động sản, dự án kinh tế, dự án du lịch, dự án phi chính phủ, mỗi dự án có đặc trưng và yêu cầu rất riêng. Thiết kế nhận diện thương hiệu dự án được GNG Media tư vấn chuyên sâu và đề xuất phương án hiệu quả nhất (thời gian ngắn nhất, chi phí hợp lý nhất)

Nhận diện thương hiệu dự án bao gồm những gì?

  • Nhận diện cốt lõi: logo dự án, brochure giới thiệu dự án (16 trang)
  • Nhận diện thương hiệu cơ bản
  • Nhận diện thương hiệu doanh nghiệp: biển bảng, nhận diện trên xe, đồng phục, nhận diện quảng cáo, POSM
  • Nhận diện online: website fanpage facebook, twitter

DỰ ÁN TRIỂN KHAI