Nếu tên thương hiệu, logo, slogan là nhận diện cốt lõi của mỗi doanh nghiệp thì ấn phẩm nhận diện thương hiệu cơ bản là bước liền sau của quy trình xây dựng bộ nhận diện thương hiệu. GNG Media- đơn vị thiết kế xây dựng thương hiệu chuyên nghiệp sẽ giúp công ty, thương hiệu mới đạt được hình ảnh nhận diện ban đầu chuyên nghiệp thông qua các ấn phẩm này. GNG đã nghiên cứu và đúc kết lại các ấn phẩm văn phòng cơ bản nhất cần được thiết kế như sau:

  • Danh thiếp: gặp gỡ, trao đổi trực tiếp khi gặp khách hàng, đối tác
  • Tiêu đề thư: gửi báo giá, thư mời, hợp đồng
  • Phong bì thư: gửi tài liệu bản cứng cho Khách hàng, đối tác
  • Kẹp file tài liệu: đựng tài liệu bản cứng
  • Hóa đơn doanh nghiệp: xuất hóa đơn khi kết thúc hợp đồng

Sau khi hoàn thiện các ấn phẩm cơ bản nhất cho bất kỳ công ty/ tổ chức/ doanh nghiệp hay thương hiệu nào. Quý khách có thể triển khai các ấn phẩm nhận diện thương hiệu doanh nghiệp đồng bộ tùy theo ngành nghề hay từng giai đoạn phát triển.

ĐIỂM ƯU VIỆT CỦA DỊCH VỤ

Với định hướng khách hàng là trung tâm, dịch vụ thiết kế nhận diện doanh nghiệp GNG mang lại cho quý khách lợi ích vượt trội:

  • Tư vấn nghiên cứu các điểm tiếp xúc khách hàng để lựa chọn các hạng mục nhận diện doanh nghiệp phù hợp với ngành nghề, nhu cầu và ngân sách
  • Cam kết thiết kế nhận diện thương hiệu đồng bộ
  • Cam kết đúng hạn và hỗ trợ tối đa dự án gấp tiến độ

các dự án triển khai