Thiết kế nhận diện hệ thống bán lẻ đóng vai trò quan trọng trong việc tăng hiệu quả kinh doanh trực tiếp, có thể hỗ trợ doanh nghiệp tăng doanh thu tới 200%. POSM được sử dụng trong các chiến dịch quảng cáo, trưng bày và bán sản phẩm. Là một công cụ marketing hiệu quả, POSM hấp dẫn sự chú ý của khách hàng và thúc đẩy nhận diện thương hiệu. Vì tính thu hút và mang thông tin một cách tự nhiên, POSM có khả năng kích thích mua hàng trực tiếp tại điểm bán.

Nhận diện hệ thống bán lẻ gồm những gì?

Hệ thống nhận diện bán lẻ bao gồm: Booth bán hàng, Quầy kệ sản phẩm, Biển cửa hàng, Standee,Poster, Dù, Nón, Tờ rơi, tờ gấp, Brochure, Tentcard, Hanger, Wobbler

QUY TRÌNH THIẾT KẾ POSM

  • Tiếp nhận thông tin:
  • Tư vấn các ấn phẩm POSM phù hợp
  • Lựa chọn các ấn phẩm phù hợp
  • Brainstoming ý tưởng thiết kế
  • Thiết kế theo ý tưởng được lựa chọn
  • Quý khách phản hồi về các phương án thiết kế
  • Tinh chỉnh và hoàn thiện phương án được lựa chọn
  • Bàn giao ấn phẩm thiết kế

QUY TRÌNH THIẾT KẾ POSM

các hình thức posm phổ biến hiện nay

BOOTH QUẢNG CÁO

Xem thêm

THIẾT KẾ HỘP ĐÈN LIGHT BOX

Xem thêm

THIẾT KẾ BẢNG HIỆU

Xem thêm